Impozitele aplicabile persoanelor juridice din România

Sistemul fiscal din România cuprinde totalitatea taxelor, impozitelor, dar și accizelor pe care trebuie să le plătească orice contribuabil român sau străin, persoane fizice sau entități juridice. În acest articol vom analiza care sunt impozitele și taxele pe care o entitate juridică trebuie să le plătească în România, pentru derularea unei afaceri pe teritoriul țării noastre.

Obligațiile financiare ale persoanelor juridice

În primul rând, orice firmă juridică este obligată să plătească statului român contribuțiile sociale aferente. Începând cu primele zile din 2018, multe dintre contribuțiile sociale au trecut de la patroni la angajați. Astfel, aceștia au obligația achitării unei cote de 2,23% ca și contribuție asiguratorie pentru muncă.

În ceea ce privește obligația de plată a C.A.S.-ului (contribuția asigurărilor sociale) în cotă de 25 % pe care trebuie să le achite orice persoană fizică care au calitatea de angajați. În plus, un procentaj de 4 % trebuie plătit în cazul unor condiții grele de muncă, de către entitățile juridice angajatori și un procentaj de 8 %, pentru condițiile speciale de muncă ale angajaților.

În al doilea rând, entitățile juridice sunt obligate la plata C.A.S.S.-ului pentru asigurările de sănătate în procentaj de 10% pentru angajați, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

O altă categorie importantă de taxe aplicabile persoanelor juridice sau străine din România este plata impozitului pe profit. Cota generală de impozitare este de 16%. În cazul în care o firmă administrează cluburi de noapte, baruri de zi sau de noapte, discoteci, cazinouri sau pariuri sportive, precum Unibet sau altele de acest fel, impozitul pe profit va fi 5% din veniturile aferente activității acestora.

De asemenea, entitățile juridice au obligația plății taxei pe valoare adăugată (T.V.A.). Începând cu prima zi a lunii ianuarie a anului 2018, valoarea acesteia fiind 19%. Legiuitorul a modificat sistemul obligatoriu și l-a limitat la anumite tipuri de firme: firmele aflate în insolvență și cele care au anumite restanțe la plată, sunt obligate să-și deschidă separat cel puțin un cont de TVA.

Un alt impozit aplicabil firmelor este impozitul de 5% pentru dividente plătite persoanelor fizice de către entitățile juridice. O altă condiție impusă de noile reglementări ale Guvernului României, din anul 2018, este că se va plăti încă 10% contribuție la C.A.S.S., în situația în care veniturilor obținute din activități independente, dar și din investiții a depășit doisprezece salarii minime pentru anul precedent.

2. ==Obligațiile financiare ale proprietarilor de micro întreprinderi==

Impozitele aplicabile micro întreprinderilor, conform legislației în vigoare, sunt cuprinse între 1% și 3%, în funcție de anumite criterii specificate de legiuitor. Începând cu prima zi din 2018 a fost majorat plafonul la impozitul pe venit aplicat micro întreprinderilor, de la suma de 500.000 de euro la cea de 1.000.000 euro, cifră de afaceri. Altfel spus, firmele ce nu depășesc plafonul cifrei de afaceri menționat mai sus, vor plăti, în loc de impozit pe profit de 16% un alt procentaj aplicat veniturilor acestora. Acesta va fi de 1%, dacă au minim un salariat și de 3% dacă nu au niciun salariat.

Începând cu 1 ianuarie 2018 au fost introduse în acest sistem de impozitare și firmele care obțin venituri din management sau activități de consultanță, indiferent de ponderea lor în totalul veniturilor. De asemenea, vor beneficia de aceste reglementări și firmele care se ocupă cu jocuri de noroc, asigurări diverse, din domeniul bancar sau din activități de exploatare a zăcămintelor, cu condiția ca cifra lor de afaceri să se încadreze în plafonul de 1 milion de euro.

Trebuie menționat faptul că orice contribuabil poate depune, atât în format electronic cât și fizic, la sediul instituțiilor adminstrative fiscale de domiciliu, declarațiile fiscale pentru obligațiile de plată din luna ianuarie. O altă reglementare se referă la cheltuielile cu dobânzile la împrumuturi de la firme asociate care vor fi deductibile pentru sume până la plafonul de 200.000 euro. Când acest împrumut depășește suma menționată mai sus, se aplică o deducere de fix 10% din profitul obținut.

Vă recomandăm să plătiți taxele și impozitele aplicabile entităților juridice din România în termenele prevăzute de lege, pentru a evita penalitățile și alte consecințe asupra afacerii dumneavoastră.