Impozitul pe profit

Una dintre cele mai cunoscute forme de impozit, aplicabile persoanelor juridice, române sau străine, este impozitul pe profit. Conform reglementărilor legislației privind codul fiscal, avem următoarele variante ale acestui impozit.

Tipuri de impozite pe profit:

1. Impozitul pe profitul realizat de entitățile juridice române, cu sediul social permanent în România, este de 16%. Legea prevede și anumite entități juridice care sunt scutite de acest impozit, în vederea sprijinirii activității acestora și anume:

– cultele religioase, dacă obțin venituri din producerea și comercializarea unor obiecte de cult.

– școlile din învățământul preuniversitar și superior, potrivit Legii Educației;

– asociațiile de proprietari sau locatari, pentru veniturile destinate întreținerii clădirii, creșterii eficienței energetice a acestora sau orice altă intervenție ce ține de clădirea respectivă, potrivit legii în vigoare.

-o altă excepție este Societatea Națională de Cruce Roșie din România, pentru veniturile realizate din desfășurarea activității sale specifice.

2. Impozitul pe profit pentru entitățile juridice, cu sedii sociale permanente în România și care desfășoară activități precum: administrarea cluburilor de zi sau de noapte, a discotecilor, a cazinourilor, a barurilor de noapte, a caselor de pariuri, este în procent de 16%. În cazul în care impozitul pe profit este mai mic, se aplică un procent de 5% asupra acestor venituri. Acest impozit este valabil atât pentru firmele din România, cât și pentru cele străine care desfășoară afaceri pe teritoriul țării.

3. Impozitul pe dividende distribuite de către entitățile juridice române este în procent de 5%, care se aplică sumei brute acordate de aceștia ca și dividend.

4. Impozitul pe profit datorat de entitățile juridice străine este în procent de 16% . Calculul, declararea şi plata impozitului pe profit se realizează trimestrial, până la data de 25 a primei luni, următoare încheierii trimestrelor.

Trebuie să știți că orice întârziere de plată aduce penalități sumei datorate, așa că vă recomandăm să nu uitați să plătiți la timp aceste datorii publice. Pentru a evita statul la cozi, aglomerarea la ghișee, pierderea unui timp prețios și nervi inutili, puteți completa o serie de declarații și formulare de plată on line și să le depuneți prin intermediul mediului virtual, iar plata se poate efectua tot în acest fel.