Taxe și impozite locale

În Registrul fiscal și al contribuțiilor sociale, elaborat de Ministerul Finanțelor avem menționate toate contribuțiile cetățenilor români care intră în categoria taxe și impozite locale, impuse în principal de autoritățile locale:

Taxe locale

1. Taxa pentru folosirea reclamei și publicității, reglementată de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se calculează prin aplicarea acestei cote la valoarea serviciilor, având o valoare procentuală cuprinsă între 1% și 3%.

2. Alte taxe locale – taxe pentru utilizarea unor locuri publice, pentru vizitarea unor muzee, a unor case memoriale, monumente istorice sau de arhitectură și arheologice, precum și pentru utilizarea echipamentelor ce se bazează pe infrastructura locală din domeniul public. Se mai pot stabili și alte taxe suplimentare pentru activități cu impact negativ asupra mediului.

3. Taxe speciale – se stabilesc pentru funcționarea calitativ superioară a unor servicii publice locale, precum și pentru a face cunoscută localitatea din punct de vedere turistic.

4. Taxa pentru eliberarea unor avize sau atestate:

-Taxa pentru eliberarea unui certificat de nomenclatură stradală și adresă;

-Taxa pentru eliberarea sau pentru vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități;

-Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare;

-Taxa pentru eliberarea unui atestat de producător și a carnetului de comercializare a produselor fabricate;

-Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind racordurile și branșamentele;

-Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare a unei construcții;

-Taxa pentru autorizarea amplasării unor construcții pe căile și în spatiile publice;

-Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote;

-Taxa pentru eliberarea autorizației de construire;

-Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări;

-Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism;

-Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de șantier.

Impozite locale

1. Impozitul pe mijloacele de transport – se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a mijlocului de transport respectiv. În cazul celor hibride, impozitul se poate reduce cu cel puțin 50%.

2. Impozitul și taxa pe teren – se stabilește luând în calcul mai multe elemente importante, precum suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute pe plan local.

3. Impozitul și taxa pe clădiri – poate fi cuprinsă între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii rezidențiale, respectiv între 0,2% și 1,3% în cazul clădirilor nerezidențiale. În situația neactualizării în ultimii 3-5 ani a valorii impozabile a clădirilor nerezidentiale, cota impozitului pe clădiri este de 5% pentru persoanele juridice și 2% pentru persoanele fizice.

4. Impozitul pe spectacole – se calculează prin aplicarea unei cote de impozit, stabilită de consiliul local, la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor la orice spectacol. Avem o cotă de impozit egală cu 2% pentru concerte filarmonice, prezentarea unui film la cinematograf, pentru piese de teatru, de balet, operă, operetă, pentru spectacole de circ sau pentru competiții sportive interne sau internaționale. În cazul altor manifestări artistice, cota de impozit este egală cu 5%.

Autoritățile locale și-au propus, de-a lungul timpului, să mențină constant la un nivel mic aceste taxe și impozite locale pentru a nu fi o povară pe umerii locuitorilor din comunitatea respectivă.