Tipuri de impozite pe venit aplicabile în România

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în România, în Registrul fiscal și al contribuțiilor sociale, avem mai multe categorii de impozite, dintre care cel mai important este impozitul pe venit:

Tipologia impozitelor pe venit:

1. Impozitul pe câștigurile obținute din activități independente estimate că se vor realiza sau care s-au realizat în cursul anului precedent, cu un procent de 10 % aplicat asupra venitului net estimat.

2. Impozitul pe banii realizați din asocierea dintre o persoană fizică și o persoană juridică contribuabil, în procent de 16%.

3. Impozitul pe câștigurile financiare obținute din drepturi de proprietate intelectuală, în procent de 10%.

4. Impozitul pe banii obținuți din cedarea folosinței bunurilor personale sau ale firmei, în procent de 10%.

5. Impozitul pe câștigurile din investiții sub formă de dividende, în procent de 5%.

6. Impozitul pe câștigurile realizate din investiții, sub formă de dobânzi în procent de 10%.

7. Impozitul pe banii din investiții, conform reglementărilor legale, în procent de 10% aplicat asupra câștigului net.

8. Impozitul pe veniturile din investiții, sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice, în procent de 10% impozit final.

9. Impozitul pe pensii, în procent de 10%, doar pentru pensii mai mari de 2.000 lei.

10. Impozitul pe banii obținuți din activități agricole, în cotă de 10%, aplicată la norma de venit.

11. Impozitul pe banii din premii și jocuri de noroc, în cuantum de 600 lei pentru fiecare premiu și de cote progresive până la 66.750 lei, în cazul sumelor obținute din jocurile de noroc.

12. Impozitul pe câștigurile din transferul proprietăților imobiliare, din patrimoniul personal, cu diferențieri: pentru proprietățile imobiliare dobândite, în procent de 3% aplicat la valoarea tranzacției, iar pentru succesiuni, un procent de 1% din valoarea masei succesorale, pentru succesiuni finalizate după 2 ani de la decesul celui în cauză.

13. Impozitul pe banii obținuți din alte surse ale persoanei fizice, în procent de 10% impozit final.

14. Impozitul pe banii cu sursă neidentificată, în procent de 16%.

15. Impozitul pe câștigurile financiare obținute din arendă, în procentaj de 10% la venitul net, stabilit ca diferență între venitul brut și cota forfetară de cheltuieli de 40% aplicată asupra venitului brut.

16. Impozitul pe câștigurile realizate din asocierea dintre o persoană fizică și o persoană juridică contribuabil, în procent de 16% impozit final.

17. Impozitul pe banii realizați din asocierea dintre o persoană fizică și o entitate juridică, în procentaj cuprins între 1% sau 3% impozit final.

18. Impozitul pe veniturile din salarii, cel mai cunoscut impozit, în procentaj de 10%, impozit lunar final.

Impozitarea pe venit a celor care lucrează în străinătate

Trebuie să știți că fiecare țară consideră domiciliului fiscal al cetățenilor care muncesc pe teritoriul lor în mod diferit. Dar, conform normelor generale, orice activitate remunerată, cu o durată mai mare de 6 luni pe an într-un stat din comunitatea europeană, vă obligă să plătiți contribuțiile financiare în acea țară. Pentru a evita dubla sau tripla impunere financiară în țări diferite, vă recomandăm să vă declarați singuri domiciliul fiscal în țările unde munciți.